Лидия Логинова: "Ме абу карса..."

1

Автор - О.Савенко,
режиссёр - Н.Чадоромцева,
оператор - А.Пархачев.
1996 год.